Let's talk about

GUMBORO

Let's talk about

GUMBORO

IMMUUNCOMPLEX VACCIN BIEDT OPLOSSING
TEGEN VARIANTSTAMMEN VAN GUMBORO

HIPRA is expert op het gebied van Gumboro. Al in 1983 werd een intermediate of zwakke vaccinstam geïntroduceerd. Echter in de jaren 90 verschenen de zeer virulente stammen van Gumboro en registreerde HIPRA als eerste bedrijf een vaccin met de claim effectief te zijn tegen de zeer virulente stammen van Gumboro. Omdat de aanwezigheid van antistoffen in ééndags kuikens tegen de ziekte van Gumboro het moeilijk maken om het juiste tijdstip van toediening van een drinkwater vaccin te bepalen werd er een nieuw immuuncomplex vaccin ontwikkeld. Dit vaccin wordt pas in het kuiken vrijgelaten zodra de antistoffen voldoende verdwenen zijn en het vaccin de plaatsen kan bezetten waar normaal het veldvirus zou gaan zitten. Het vaccin kan in de broederij in-ovo of via injectie op dag één worden toegediend.

Bescherming tegen de nieuwe Gumboro variant UK2019 (ook 98,1% DV86 genoemd)
Met de komst van de nieuwe variant wordt vaak aangetoond dat koppels die minder presteren te weinig beschermd zijn tegen het Gumboro UK2019 virus. In de bedrijven die werden gevolgd waren sommige koppels niet gevaccineerd, gevaccineerd met een vector vaccin of met een zwak drinkwater vaccin. Koppels gevaccineerd met een sterk vaccin of met een immuuncomplex vaccin waren het best beschermd tegen de nieuwe variant.

Bij diverse bedrijven waar een variant of afwijkende uitslag werd gezien is gestart met in-ovo vaccinatie met het immuuncomplex vaccin GUMBOHATCH®. De koppels werden na vaccinatie intensief gevolgd en vergeleken met een voorgaande koppel, waarin afwijkende variantstammen werden waargenomen. De resultaten van de eerste 11 koppels die met dit vaccin gevaccineerd werden lieten een grote verbetering van technische resultaten zien.

Bovenstaande onderzoeksresultaten laten zien dat het inzetten van het immuuncomplex vaccin een zeer goede investering is en zich terugbetaald met een verbetering van het productiegetal van gemiddeld 15 punten. Ook gebruikers van dit immuuncomplex vaccin bevestigde dat zij na de vaccinatie eindelijk weer goede rondes draaide met een beter voorspelbaar resultaat. En dat geeft rust in de stal!