Let's talk about

GUMBORO

Let's talk about

GUMBORO

WAT IS DE PREVENTIEVE AANPAK TEGEN GUMBORO?

Het Gumboro virus is een zeer resistent en lang overlevend virus, dat meerdere rondes in de stalomgeving aanwezig kan blijven. Extra maatregelen tijdens de leegstand van de stal kunnen de infectiedruk verminderen. Zo kan gedacht worden aan het ontvetten van de stal, gevolgd door een goede ontsmetting. Daarnaast moet ook ongedierte (knaagdieren, insecten) zoveel mogelijk bestreden worden om versleping of her-infectie te voorkomen. Buiten een zeer goede hygiëne om insleep en verspreiding van het Gumboro virus te vermijden, wordt meestal standaard een vaccinatie tegen deze aandoening ingezet, om schade zo veel mogelijk te voorkomen.

De manieren van toediening van een vaccinatie tegen Gumboro:

  • op de broederij via in-ovo vaccinatie
  • in de stal via toevoeging aan het drinkwater

Vaccinatie via het drinkwater wordt bij vleeskuikens, ondanks dat het zeer zorgvuldig moet worden uitgevoerd en erg arbeidsintensief is, nog vaak toegepast. In-ovo vaccinatie is daarentegen sterk in opkomst omdat deze manier van vaccineren in de broederij meer werkgemak geeft en zekerheid biedt dat het kuiken goed is gevaccineerd.

Vaccinatiemoment
Naast de toediening is ook de leeftijd van vaccinatie tegen Gumboro van essentieel belang. Kuikens krijgen namelijk antistoffen tegen Gumboro mee via de moederdieren. Wanneer deze maternale antistoffen nog in te hoge mate aanwezig zijn bij vaccinatie, kan de gehele vaccinatie geneutraliseerd worden en zal het koppel niet beschermd zijn. Wordt er te laat gevaccineerd, dan zullen de maternale antilichamen zo laag zijn dat een veldinfectie gemakkelijk kan toeslaan. Wanneer op het juiste moment geënt wordt, duurt het een aantal dagen voordat de weerstandsreactie op de enting voldoende is om te beschermen tegen een veldinfectie. Het vaccin virus bezet de plaatsen waar normaal het veldvirus aanhecht en biedt zo een lange en optimale bescherming.

Toediening type vaccin
Er is veel discussie over het drinkwater vaccin dat gebruikt kan worden. Moeten er lichte (intermediate) of zwaardere (intermediate plus) vaccins gebruikt worden? Dit hangt af van de infectiedruk en het type Gumboro virus dat aanwezig is. Belangrijk is deze discussie te voeren met uw dierenarts om een juiste keuze te kunnen maken.