PRRS aanpakken? Makkelijker gezegd dan gedaan

Goede bioveiligheid is cruciaal op een varkensbedrijf. Er zijn veel verschillende factoren die een rol spelen bij de insleep en de verspreiding van ziekten. Een juiste beoordeling van de bioveiligheidsmaatregelen stelt u in staat de kritieke punten te leren kennen die verbeterd moeten worden, om zo de bioveiligheid op uw bedrijf te verhogen.

Het is alom bekend dat bioveiligheid belangrijk is om ziekten, zoals PRRS aan te pakken. Maar de vraag is: HOE dan? Om u hierbij te ondersteunen heeft HIPRA een bioveiligheid poster ontwikkeld. Op deze poster staat schematisch weergegeven wat de relevante onderdelen zijn van het bioveiligheidsplan. Tevens kan er op de poster aangegeven worden of, en wanneer deze besproken zijn met uw adviseurs. De specifieke onderdelen worden ook uitvoerig beschreven in de brochure ‘zelfbeoordeling van de interne en externe biosecurity-maatregelen op het varkensbedrijf’. Om stabiliteit van de reeds bestaande maatregelen te kunnen beoordelen en nieuwe werkwijzen te kunnen implementeren en evalueren is het noodzakelijk om de beoordeling op regelmatige basis (om de 6-12 maanden) uit te voeren.

Bescherming tegen eigen en nieuwe stam

Als we de focus leggen op de adaptatie, zijn er twee verschillende strategieën die veel gebruikt worden. Aan de ene kant kunnen we MLV (Modified Live Virus) PRRS vaccins inzetten. Het meest gebruikte vaccinatieprotocol houdt in dat de gelten tweemaal gevaccineerd worden voor de eerste inseminatie, met een tussentijd van 3 of 4 weken. Doel van het vaccineren is om (heterologe) bescherming te krijgen tegen de bedrijfseigen PRRSV stam, maar ook tegen nieuwe stammen die het bedrijf mogelijk binnen kunnen komen. Aan de andere kant is het mogelijk om de gelten te infecteren met het veldvirus om een uitgebreide homologe bescherming te krijgen tegen de circulerende bedrijfseigen PRRSV stam.

Vat

Interne- en externe bioveiligheid

Bioveiligheid wordt opgedeeld in interne en externe bioveiligheid.

INTERNE BIOVEILIGHEID zijn de werkwijzen en methodes die toegepast worden binnen het bedrijf, met als doel de verspreiding van ziekteverwekkers tussen de dieren op hetzelfde bedrijf te minimaliseren.

EXTERNE BIOVEILIGHEID zijn alle maatregelen, voorschriften en procedures die genomen worden buiten het bedrijf, om de insleep van ziekteverwekkers te voorkomen.

Meer informatie over PRRS controle

Nieuwsgierig naar wetenwaardigheden over PRRS aanpakken op het bedrijf? Meld u aan voor ‘Let’s talk about’. Dan ontvangt u de komende weken meer informatie over de specifieke aandachtspunten om PRRS onder controle te krijgen.

U kunt ook contact opnemen met een van onze varkensdierenartsen;

Maartje Wilhelm
+31 6 8264 5058

Herman Prüst
+31 6 1431 0007

Theo Vercammen
+ 31 6 3024 9632

Denise Meijer
+31 6 8215 8554

Geïnteresseerd in het naaldloos vaccineren tegen PRRS kijk op naaldloosvaccineren.nl
Meepraten over hoe bij varkens PRRS onder controle te krijgen? Ga naar Facebook