Een goede immuunstatus in de aanpak tegen PRRS

Zorgen dat alle dieren op het bedrijf een goede immuunstatus krijgen is één van de kernpunten in de aanpak van PRRS. Het doel is om de immuniteit op het bedrijf meer uniform te maken en om (kruis)bescherming tegen de bedrijfseigen PRRSV stam te krijgen.

Een goede immuunstatus krijgen bij alle dieren  op het bedrijf is in principe op twee manieren mogelijk. De eerste manier is door ervoor te zorgen dat alle dieren in aanraking komen met het veldvirus. Aan deze methode kleven een aantal nadelen. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om te controleren met hoeveel virus de dieren in contact komen. Een ander nadeel is het risico dat ook andere ziektekiemen op deze manier verspreid kunnen worden over het bedrijf.

De tweede manier om een goede immuunstatus te bereiken bij alle dieren is door middel van vaccinatie. Onderzoek heeft aangetoond dat met deze aanpak PRRSV sneller onder controle te krijgen is en dat de uiteindelijke schade minder hoog is dan wanneer hier levend veldvirus voor wordt gebruikt. Gezien de  bovenstaande argumenten wordt tegenwoordig daarom bijna altijd gekozen voor vaccinatie.

Vaccineren; hoe en wat?

Voordat overgegaan wordt tot vaccineren is het van belang om te bepalen welke dieren gevaccineerd moeten worden en welk vaccinatieschema het beste past. Hiervoor is het nodig om de bedrijfsstatus te kennen en te weten hoe de bioveiligheid op het bedrijf is. In situaties met relatief veel PRRSV circulatie en/of een minder goede bioveiligheid zal een schema met hogere vaccinatiegraad op zijn plaats zijn, bijvoorbeeld massa vaccinatie of een zogenaamd 6-60 systeem. Bij goede bioveiligheid op het bedrijf en weinig tot geen circulatie kan voor een minder intensief vaccinatieschema worden gekozen, of kan vaccinatie (bij bepaalde leeftijdsgroepen) misschien zelfs achterwege gelaten worden.

Ook biggen kunnen worden gevaccineerd tegen PRRSV. Reden voor biggenvaccinatie kan zijn omdat er problemen zijn vanwege een PRRSV infectie bij de gespeende biggen of de vleesvarkens. Een andere aanleiding kan zijn omdat via de biggen PRRSV blijft circuleren op het bedrijf. Bij vaccinatie van biggen moet rekening worden gehouden met de maternale immuniteit die de biggen via de biest meekrijgen en met de leeftijd waarop de PRRSV infectie optreedt. Over het algemeen wordt aangeraden om de biggen tussen de 2 en de 4 weken leeftijd te vaccineren.

Vaccinatie is dus het meest aangewezen instrument om varkens te immuniseren. Door gebruik te maken van een MLV vaccin (afgezwakt levend vaccin) kunnen de dieren beschermd worden tegen het circulerende bedrijfseigen PRRS virus EN tegen nieuwe PRRS stammen die mogelijk van buitenaf het bedrijf binnen komen.

Meer informatie over PRRS controle

Nieuwsgierig naar wetenwaardigheden over PRRS aanpakken op het bedrijf? Meld u aan voor ‘Let’s talk about’. Dan ontvangt u de komende weken meer informatie over de specifieke aandachtspunten om PRRS onder controle te krijgen.

U kunt ook contact opnemen met een van onze varkensdierenartsen;

Maartje Wilhelm
+31 6 8264 5058

Herman Prüst
+31 6 1431 0007

Theo Vercammen
+ 31 6 3024 9632

Denise Meijer
+31 6 8215 8554

Geïnteresseerd in het naaldloos vaccineren tegen PRRS kijk op naaldloosvaccineren.nl
Meepraten over hoe bij varkens PRRS onder controle te krijgen? Ga naar Facebook