PRRS succesvol onder controle krijgen

Na meer dan 25 jaar is PRRS nog steeds één van de belangrijkste ziekten in de varkenshouderij, met grote economische verliezen tot gevolg. Om deze ziekte onder controle te krijgen is het van belang te begrijpen hoe het PRRS-virus zich gedraagt en hoe hierop grip te krijgen. Succesvol onder controle krijgen van PRRS berust op een juiste combinatie van 4 strategieën: Monitoring, Gelten management, Bioveiligheid en Immunisatie.

1) Monitoring, waardoor het mogelijk wordt om niet alleen de ziekte te diagnosticeren, maar ook de status van alle diergroepen op het bedrijf te kennen. Bovendien krijgen we inzicht in de leeftijd waarop de dieren geïnfecteerd raken en hoe de spreiding van het virus op het bedrijf plaatsvindt.

2) Bioveiligheid bestaat uit maatregelen die voorkomen dat een nieuwe heterologe stam op het bedrijf binnenkomt (externe bioveiligheid) EN maatregelen om de circulatie van een homologe stam op het bedrijf te minimaliseren (interne bioveiligheid). Om bioveiligheidsmaatregelen op het bedrijf te verbeteren download de bioveiligheidsposter en brochure.

3) Gelten management. Het is belangrijk om kennis te hebben van het bedrijfsmanagement, om een inschatting te kunnen maken waar risico’s liggen met betrekking tot de aanpak van PRRSV. Protocollen voor adaptatie en introductie van fokgelten behoren tot de belangrijkste punten voor de aanpak van PRRSV. Introductie van nieuwe gelten is één van de meest voorkomende risico’s om een nieuwe PRRSV stam op het bedrijf te introduceren en daarmee één van de belangrijkste oorzaken van het uit balans raken van de PRRSV situatie op bedrijven.

prrs-controle

4) Actieve Immunisatie (vaccinatie) van de dieren is belangrijk om de ernst van de ziekte en ook de mate van virusuitscheiding van geïnfecteerde dieren te beperken. Hiermee wordt de infectiedruk op de bedrijven lager en daarmee ook de viruscirculatie, en de gevolgschade hiervan.

Om PRRS succesvol onder controle te krijgen is het essentieel om een volledig overzicht te hebben van de PRRS situatie op het varkensbedrijf. Alleen dan wordt het mogelijk om de juiste maatregelen te nemen om PRRS met succes onder controle te krijgen.

Nieuwsgierig naar meer informatie over PRRS meld je aan voor Let’s talk about PRRS. U ontvangt regelmatig updates over actuele onderwerpen zoals controle van PRRS, knelpunten bij reproductie zeugen, preventie van zeugensterfte en verbetering van biggenopfok.

U kunt ook contact opnemen met een van onze varkensdierenartsen;

Maartje Wilhelm
+31 6 8264 5058

Herman Prüst
+31 6 1431 0007

Theo Vercammen
+ 31 6 3024 9632

Denise Meijer
+31 6 8215 8554

Geïnteresseerd in het naaldloos vaccineren tegen PRRS kijk op naaldloosvaccineren.nl
Meepraten over hoe bij varkens PRRS onder controle te krijgen? Ga naar Facebook