Monitoring cruciaal voor bepalen van PRRSV-status

Verschillende diagnostische technieken kunnen worden gebruikt om een varkensbedrijf te monitoren. Zo is het met SEROLOGIE mogelijk om antistoffen te detecteren en te bepalen hoe hoog de titer van deze antistoffen is. Met PCR kan het virale RNA aangetoond worden en is te bepalen hoeveel virusdeeltjes er aanwezig zijn. Door SEQUENCING wordt de volgorde in een deel van het genetische materiaal van PRRSV letter voor letter in kaart gebracht.

Serologie

Serologie geeft ons een idee van hoe PRRSV op een bedrijf circuleert. Bij de interpretatie is het zeer belangrijk om te weten welke serologische techniek is gebruikt en van welke fabrikant, omdat iedere test andere eigenschappen heeft die de interpretatie beïnvloeden. Er is op dit moment nog geen techniek die het mogelijk maakt om een onderscheid te maken tussen gevaccineerde en geïnfecteerde dieren. Het nemen van bloedmonsters van dieren op verschillende leeftijden (gelten, zeugen en biggen ) maakt het mogelijk een serumprofiel van het bedrijf te maken. Dit serumprofiel geeft informatie over de immunologische en klinische status van het bedrijf. Analyse van de uitslag helpt om de leeftijd waarop de infectie optreedt te bepalen. Zo kan men een inschatting maken van de infectiedruk en van het percentage gevoelige dieren op het bedrijf. Deze informatie is verder te gebruiken om de epidemiologische status van het bedrijf te bepalen en de juiste maatregelen te nemen om PRRSV onder controle te krijgen of te houden.

PCR

Met een PCR kunnen we de aanwezigheid van PRRSV aantonen in verschillende materialen (bijvoorbeeld in bloed, speeksel of orgaanweefsel). Op een zeugenbedrijf wordt het vaak gebruikt om een klinische of subklinische uitbraak van PRRSV te bevestigen. In gelten kan een PCR gebruikt worden om de status van de dieren te bepalen bij aankomst op het bedrijf of aan het einde van de adaptatieperiode. Bij vleesvarkens kan het helpen om de epidemiologische status te bepalen. Ook de resultaten van een PCR helpen bij het nemen van de juiste maatregelen.

Sequencing

Het bepalen van de RNA volgorde van PRRSV door sequencing is zeer bruikbaar voor de epidemiologie. Middels deze techniek wordt het mogelijk om een zogenaamde fylogenetische boom te maken, waarbij de variatie tussen verschillende stammen zichtbaar wordt. Bovendien geeft het inzicht in het aantal verschillende stammen dat aanwezig is op een bedrijf. In het geval van een uitbraak van PRRSV is het door sequencing van het virus mogelijk om te bepalen of de virusstam, die de uitbraak veroorzaakt heeft, de bedrijfseigen homologe stam is of juist een nieuwe heterologe stam die op het bedrijf binnen is gekomen. Dit onderscheid is van groot belang omdat de te nemen maatregelen verschillen in beide situaties. Het is belangrijk op te merken dat de mate van overeenkomst tussen de gevonden veldstam en verschillende  vaccinstammen GEEN goede parameter is om de mate van kruisbescherming te voorspellen.

video-monitoring

Samenvattend maakt monitoring het  zeker mogelijk om de epidemiologische PRRSV status van een bedrijf te beoordelen. De indeling van bedrijven samen met een evaluatie van de bioveiligheid geven inzicht in de te nemen maatregelen en de vaccinatiestrategie.

Meer informatie over PRRS controle

Nieuwsgierig naar wetenwaardigheden over PRRS aanpakken op het bedrijf? Meld u aan voor ‘Let’s talk about’. Dan ontvangt u de komende weken meer informatie over de specifieke aandachtspunten om PRRS onder controle te krijgen.

U ontvangt regelmatig updates over actuele onderwerpen zoals controle van PRRS, knelpunten bij reproductie zeugen, preventie van zeugensterfte en verbetering van biggenopfok.

U kunt ook contact opnemen met een van onze varkensdierenartsen;

Maartje Wilhelm
+31 6 8264 5058

Herman Prüst
+31 6 1431 0007

Theo Vercammen
+ 31 6 3024 9632

Denise Meijer
+31 6 8215 8554

Geïnteresseerd in het naaldloos vaccineren tegen PRRS kijk op naaldloosvaccineren.nl
Meepraten over hoe bij varkens PRRS onder controle te krijgen? Ga naar Facebook