Let's talk about

BIGGENVACCINATIE

Let's talk about

BIGGENVACCINATIE

MATERNALE IMMUNITEIT

Maternale immuniteit beschermt de big tegen ziekteverwekkers die ze al vroeg in hun leven tegenkomen. Dit geeft het immuunsysteem van de big bovendien de tijd om zich te ontwikkelen en te leren reageren op ziekteverwekkers.

Maternale immuniteit bestaat uit 2 componenten: cellulaire en humorale afweer. De cellulaire afweer bestaat uit afweercellen die ziektekiemen aanpakken of onschadelijk maken. Deze cellen kunnen alleen opgenomen worden uit de biest van de eigen moeder, uit biest van andere zeugen worden ze namelijk als lichaamsvreemd gezien. Voor de opname van cellulaire afweer is het dus essentieel dat biggen biest drinken bij hun eigen moeder.
De humorale afweer bestaat uit de welbekende en makkelijk meetbare antistoffen.Deze antistoffen in de biest zijn een afspiegeling van de antistoffen van de zeug, die zij heeft verkregen door doorgemaakte veldinfecties of als resultaat van vaccinatie.

Wat is de functie van antistoffen?
De belangrijkste functie van antistoffen is het neutraliseren van ziekteverwekkers op het moment dat de big daarmee in aanraking komt. Er zijn verschillende soorten antistoffen (o.a. IgA, IgG en IgM), waarvan IgG de belangrijkste component in biest is en IgA de belangrijkste component in melk. IgG antistoffen worden vanuit de darm in het bloed opgenomen, alwaar ze hun werk doen. Ze hebben een Y-vorm met bindingsplaatsen voor antigenen, de ziekteverwekkers. Deze bindingsplaatsen zijn specifiek, een antistof kan dus alleen de passende antigenen binden. De binding zorgt ervoor dat de ziekteverwekker wordt gemarkeerd zodat de afweercellen van het immuunsysteem deze gaat opruimen, of dat de antigenen worden geneutraliseerd. Neutralisatie zorgt ervoor dat de ziekteverwekkers als het ware worden geblokkeerd. Daardoor kan de ziekteverwekker niet aanhechten aan de cellen van het varken en dus geen schade meer aanrichten.

Maternale immuniteit zorgt voor een goede bescherming tegen ziektekiemen bij kraamstalbiggen op jonge leeftijd, maar maternale antistoffen kunnen ook een nadelig effect hebben bij vaccinatie; dat noemen we maternale interferentie.

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE