Let's talk about

ZEUGENSTERFTE

Let's talk about

ZEUGENSTERFTE

  • Is Clostridium novyi de oorzaak van zeugensterfte?
    In de warme periode van het jaar constateren we de hoogste zeugensterfte! Heeft men te maken met een acute sterfte, vaak einde dracht of in de eerste weken na de partus, gekenmerkt door een snelle opzetting van het karkas en paarsverkleuring? Denk dan zeker aan Clostridium novyi als mogelijke oorzaak.
  • Zeugensterfte dodelijk voor rentabiliteit!
    Hoe hoog is die impact van een dode zeug en wat zijn de financiële consequenties als zeugensterfte een bedrijfsprobleem dreigt te worden?

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE