Let's talk about

BIGGENVACCINATIE

Let's talk about

BIGGENVACCINATIE

TIMING VAN VELDINFECTIE EN VACCINATIE

Elke varkenshouder is dagelijks bezig met het voorkomen van infecties op zijn/haar bedrijf. Bioveiligheidsmaatregelen om ziekteverwekkers buiten de deur te houden (externe bioveiligheid) en om de verspreiding ervan binnen het bedrijf te voorkomen (interne bioveiligheid) spelen daarin een belangrijke rol. Het toepassen van een all-in/all-out beleid, strikte hygiënemaatregelen en reinigings- en desinfectieprotocollen dragen bij aan het verminderen van de infectiedruk en het ontstaan van ziekteverschijnselen. Daarbij moet extra aandacht besteed worden aan de momenten waarop (groepen) dieren gemengd worden wanneer deze dieren nog geen homogene immuniteit hebben voor de verschillende ziekteverwekkers die ze bij zich dragen. Het mengen van dieren gaat namelijk vaak gepaard met de verspreiding van infecties.

Het introduceren van gelten, het spenen van biggen en het opleggen in de vleesvarkensstal zijn momenten waarbij dieren met een verschillend niveau van immuniteit gemengd worden. Gelten staan erom bekend dat ze voor het bedrijf onbekende ziekteverwekkers of nieuwe stammen van bekende ziekteverwekkers introduceren. Het mengen van dieren gaat meestal gepaard met het bepalen van een nieuwe rangorde en een toename van de dier-dier interacties. Daarbij kunnen verhoogde stress, huidletsels en een tijdelijk verminderde weerstand door bijvoorbeeld een lagere voeropname, verspreiding van ziekteverwekkers in de hand werken. Besmetting van naïeve dieren, zonder bescherming, geeft ziekteverwekkers de kans om zich op grote schaal te vermenigvuldigen, waardoor de infectiedruk stijgt.

Waarom is het moment van veldinfectie zo belangrijk voor de timing van vaccinatie?
Preventieve vaccinatie is een belangrijke maatregel om de immuniteit te verhogen vóórdat de veldinfectie plaatsvindt en het zorgt ervoor dat de infectie weinig tot geen gevolgen heeft.

Vaccinatie is over het algemeen gericht op het beschermen van de dieren tegen klinische verschijnselen, het verhogen van de immuniteit en het verlagen van de infectiedruk op het bedrijf. Er zijn echter duidelijke verschillen in de toepassing en werking van diverse vaccins. Lees daarom altijd de bijsluiter, daarin vindt u niet alleen de eigenschappen en de instructies voor een correcte toediening van het vaccin, maar ook wanneer de bescherming start en hoe lang deze na vaccinatie aanhoudt.

Om dieren optimaal te beschermen, is het nodig om in beeld te hebben hoe infecties zich op het bedrijf gedragen en wanneer en hoe lang de dieren beschermd moeten zijn. Iedere bedrijfssituatie is anders, en ook de verschillende ziekteverwekkers kunnen zich op elk bedrijf anders gedragen. De bedrijfsspecifieke situatie kan met behulp van diagnostiek in kaart worden gebracht en wordt ideaal gezien regelmatig gemonitord.Aan de hand van de resultaten kan de infectiedynamiek van de belangrijke ziekteverwekkers en de immuunstatus van verschillende diergroepen geëvalueerd worden. Dit helpt om de risico’s op het bedrijf in beeld te brengen, de vaccinatiestrategie te evalueren en het maximale uit de vaccinaties te halen.

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE