Let's talk about

BIGGENVACCINATIE

Let's talk about

BIGGENVACCINATIE

TIMING VAN VELDINFECTIE EN VACCINATIE:
PCV2 als voorbeeld

PCV2 infecties veroorzaken met name ziekteverschijnselen en economische schade in opgroeiende varkens. Op jonge leeftijd worden infecties voorkomen door maternale antistoffen, maar als de maternale immuniteit weggezakt is, zijn biggen vatbaar voor infectie. Het vaccineren van biggen is een belangrijke strategie om ziekteverschijnselen te voorkomen.

Voor het bepalen van het optimale tijdstip van de vaccinatie moeten we zowel de maternale immuniteit als het moment van veldinfectie in kaart brengen. Een serumprofiel inclusief PCR-onderzoek is daar het geschikte hulpmiddel voor. Biggen met een hoog niveau maternale immuniteit kunnen vanwege de maternale interferentie een lagere respons hebben op de vaccinatie en daardoor onbeschermd zijn op het moment van de veldinfectie. Daarom stellen we de vaccinatie uit totdat het niveau van maternale immuniteit voldoende gezakt is. Aan de andere kant houden we rekening met de infectiedynamiek, de biggen moeten namelijk beschermd zijn door het vaccin op het moment dat ze in contact komen met het virus. Door beide zaken in beeld te brengen, kunnen we het optimale tijdstip voor de biggenvaccinatie bepalen.

De immuunstatus van de zeugenstapel heeft ook een belangrijke invloed op de infectiedynamiek. Een instabiele zeugenstapel, waarin subpopulaties van zeugen met een verschillende immuunstatus voorkomen is uiteraard ongewenst. Als er onbeschermde groepen zeugen zijn kan het virus zich binnen de zeugenstapel verspreiden, en is er mogelijk overdracht van de zeug naar de biggen en worden niet alle biggen even lang beschermd door maternale immuniteit. Om de bedrijfssituatie goed in kaart te brengen worden bij het serumprofiel ook de opfok, gelten en zeugen bemonsterd.

Bepaal uw bedrijfsspecifieke situatie
Om het maximale uit uw vaccinaties te halen, is het essentieel om de infectiedynamiek van de belangrijkste ziekteverwekkers op uw bedrijf regelmatig te monitoren. Diagnostiek is daarbij onmisbaar. Bespreek samen met uw dierenarts wat de doelstellingen van vaccinatie zijn en maak aan de hand van de resultaten een bewuste keuze voor een specifieke vaccinatiestrategie.

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE