Let's talk about

HIPRA@ESPHM

Let's talk about

HIPRA@ESPHM

Afgelopen maand was HIPRA aanwezig op het ESPHM met 10 abstracts van over de helewereld, over uiteenlopende onderwerpen. In de komende ‘Let’s talk about ESPHM’ nieuwsbrieven willen we graag de gepubliceerde abstracts delen. Mocht u geïnteresseerd zijn in het volledige abstract book van ESPHM 2023, de link wordt op aanvraag toegestuurd. Neem hiervoor contact op met één van onze dierenartsen.

De eerste aflevering gaat over geboortediarree en oedeemziekte. Uit Spanje was er een abstract over de vaccinatie van zeugen met SUISENG® Diff/A, waarmee betere resultaten werden behaald bij de biggen. Beide kiemen, Clostridium difficile en Clostridium perfringens type A kunnen problemen veroorzaken bij biggen tot ongeveer 10 dagen leeftijd.

Op een commercieel bedrijf met 2000 zeugen, waar een probleem was met geboortediarree, werd Clostridium difficile en Clostridium perfringens type A aangetoond met PCR. De zeugen werden gevaccineerd met een vaccin tegen E. coli en Clostridium perfringens type C. Voor de proef werden de dieren in twee groepen verdeeld en een groep (G1) kreeg Diff/A erbij (SUISENG® Diff/A), de andere (G2) was de controle groep.

Ook zagen ze een significant hogere groei per dier per dag, terwijl de speenleeftijd 0,9 dag lager was. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat productieresultaten verbeterd zijn na het gebruik van SUISENG® Diff/A, maar verder onderzoek kan de voordelen verder nog verduidelijken.

Figuur 1: Totale biggensterfte kraamstal (kolommen, linker as) en sterfte door geboortediarree (stippen, rechteras)

Figuur 2: Groei per dier per dag gedurende de zoogperiode. 

Van onze zuiderburen was er een bijdrage over de prevalentie van geboortediarreekiemen, gevonden met FTA cards. Van 64 bedrijven met diarreeproblemen zijn FTA cards ingestuurd. Van de ingezonden monsters scoorde 99% positief op Clostridium perfringenstype A, 79% scoorde positief op A toxine van Clostridium difficile en 49% op B toxine.

Figuur 3: Prevalentie van bacteriële maagdarmpathogenen en hun mogelijkheid om respectievelijke toxines te produceren in Belgische biggen met diarree. 

Figuur 4: Prevalentie van virale maagdarmpathogenen gevonden in Belgische biggen met diarree. 

Wat betreft de virussen werd in 67% van de gevallen Rotavirus type A gevonden, in 52% Rota type C. Coronavirus was sporadisch, 4%.
Clostridium perfringens type A lijkt een hele belangrijke veroorzaker van diarree bij biggen in België. In meer dan de helft van de biggen speelt een menginfectie met Rotavirus type A of C een rol. Dit toont aan dat het optreden van geboortediarree niet altijd verklaard kan worden door bacteriën die niet onder controle kunnen worden gehouden door vaccinatie.

In ons eigen Nederland is onderzoek gedaan naar de prevalentie van Verotoxineproducerende E. coli. Met onze eigen Verocheck is er op 366 monsters van 77 bedrijven onderzoek gedaan naar het voorkomen van Verotoxine. Monsters zijn verzameld in de periode van oktober 2017 tot oktober 2022.

Figuur 5: Resultaten Verocheck per FTA Card

Figuur 6: Resultaten Verocheck per bedrijf. 

Verotoxine producerende E. coli is gevonden op twee derde van de bedrijven! Er waren zowel zwak positieven, matige positieven en hoog positieven. Opvallend was het aantal positieve monsters bij biggen van 10-13 weken. Deze hoge aantallen positieve monsters, ook op bedrijven zonder klinische verschijnselen, doen vermoeden dat er grote economische schade achter schuil kan gaan. Het is zinvol hier meer onderzoek naar te gaan doen, om de impact beter in beeld te krijgen.

Het laatste abstract over oedeemziekte komt uit Polen, waar verschillende productieparameters zijn gevolgd nadat er is gestart met vaccinatie tegen oedeemziekte. Op een bedrijf met 3600 zeugen, zijn gedurende 12 weken de biggen in twee groepen verdeeld. De ene groep werd gevaccineerd op D2 met VEPURED®, de andere groep werd niet gevaccineerd. Na 4 weken zoogperiode werden de dieren verplaatst naar een positief vleesvarkensbedrijf. Hier werden de productieparameters bijgehouden gedurende de hele groeiperiode. Zie tabel 1.

Tabel 1: Productieparameters gedurende de zoogperiode

Parameter Oedema vaccinateed
group
Non-vaccinated
group
Dead animals 270 313
Total animals sold 8,234 7,030
Mortality rate (%) 3.28* 4.45
Total weight gain (kg) 304,472 302,306
Feeding days 27.3 88.7
ADWG (kg) 0.498 0.485

* significant verschil P<0,05.

Dit onderzoek toont aan, dat vaccinatie met VEPURED® de productie resultaten doet verbeteren. Vooral het uitvalspercentage. Dit is een belangrijk resultaat in verband met de huidige biggenprijzen.

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE