Let's talk about

HIPRA@ESPHM

Let's talk about

HIPRA@ESPHM

We maken een vergelijk tussen vaccineren met naald en intradermaal (naaldloos) en we delen informatie over de hygiëne rondom het vaccineren en de naaldlengte, wat is voorgeschreven en wat is gebruikelijk in de praktijk.

Onderzoek uit Thailand gaf een mooi inzicht in de overdracht van een virus via een vaccinatienaald. 

Dieren werden besmet met ASF of PRRS, en vervolgens werden sentinel dieren gevaccineerd voor M. hyo en Circo met een naald of met een Hipradermic®. De dieren, die met naald werden gevaccineerd, werden (in een aantal gevallen) besmet, die intradermaal gevaccineerde dieren bleven allemaal vrij.

Tabel 1: Het aantal sentinel biggen positief getest op ASF en PRRS met real time PCR, en mortaliteit na vaccinatie.
De conclusie hier is, dat overdracht van ASF en PRRS mogelijk is door vaccineren met een naald, en dus dat intradermaal (naaldloos) vaccineren met de Hipradermic® overdracht van deze virussen remt. 

In België is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van vaccins en welke naalden er werden gebruikt, na optreden van een infectie waartegen gevaccineerd werd. Er werd een vragenlijst verspreid onder 18 bedrijven met klinische ziekte ondanks vaccinatie. Van deze bedrijven werden de spuiten en vaccins gecontroleerd op bacteriële en gistcontaminatie.

Van de gecontroleerde spuiten, was 70% goed (onder de referentie) en bij 30% was sprake van teveel verontreiniging. Van het vaccin was 60% goed en 40% teveel verontreinigd.
Tevens werd er gevraagd naar de gebruikte naaldlengte bij het vaccineren. Deze bleek zeer wisselend te zijn.

Figuur 1: Bacteriële en gist verontreiniging vaccin en spuit, vergeleken met een vooraf vastgestelde referentie.

Figuur 2: gebruikte naaldlengtes zeugen en gelten. 

De aanbevolen naaldlengte voor zeugen en gelten is 50 mm, deze lengte wordt slechts in een klein gedeelte van de bedrijven ingezet.

Er is ruimte voor verbetering van de hygiëne rondom het vaccineren en het bewaren van het vaccin, hoewel de spreiding groot was. Meer aandacht is nodig voor het vaak wisselen van de naald, om overdracht van pathogenen door vaccineren te voorkomen.

Benieuwd of u de juiste naaldlengte gebruikt? Of de vaccins op de juiste wijze aanprikt en bewaard? Neem contact op met een van onze dierenartsen, om hier samen kritisch naar te kijken!

Een link naar het volledige abstract book van ESPHM 2023 is op aanvraag. Neem hiervoor contact op met één van onze dierenartsen.

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE