Let's talk about

HIPRA@ESPHM

Let's talk about

HIPRA@ESPHM

Uiteraard was er, ook van de kant van HIPRA, informatie over PRRS op het ESPHM. Daar zullen we in dit laatste deel over het ESPHM aandacht aan besteden.

Er was een interessant abstract uit Spanje, over de biosecurity op bedrijven in relatie tot de PRRS virus prevalentie. De twee belangrijkste categorieën wat betreft externe biosecurity in relatie tot PRRS virus prevalentie bleken sperma en transport te zijn. Met het voorkomen van deze twee categorieën trad een duidelijke correlatie op in relatie tot het optreden van PRRS. Bijvoorbeeld, als een vrachtwagen het bedrijf moest oprijden om toegang tot de laadruimte te krijgen, was de kans groter dat PRRS voorkwam op het bedrijf. (figuur 1)

Figuur 1: Correlatie tussen het moeten oprijden van het bedrijf om bij de laadruimte te komen en het percentage PRRS virus positieve monsternames. (Wilcoxon test; p<0.05)

Ook was er significant verschil of en wanneer de gelten in de quarantaine bloed getapt werden. Sommigen werden helemaal niet getapt, anderen alleen bij het inleggen of alleen bij het verlaten van de quarantaine of op beide momenten.

Figuur 2: Correlatie tussen PCR en ELISA test in gelten na toevoegen aan of verlaten van de quarantaine stal en het percentage PCR positieve monsternames. Er werden significante verschillen waargenomen. (Wilcoxon test; p<0.05)

Dit onderzoek laat zien, dat er een relatie is tussen zwakke punten in de externe biosecurity en het aanwezig zijn van het PRRS virus. Als er een programma wordt opgezet om PRRS onder controle te krijgen, is het zinvol de biosecurity op het bedrijf goed in beeld te brengen en zwakke punten aan te pakken.

In ons eigen Nederland is een abstract geschreven over de praktische uitkomst van de monitoring bij een regionale aanpak van PRRS. Op zeven bedrijven in een varkensdicht gebied werd de PRRS status door monitoring in beeld gebracht. Van deze zeven bedrijven, waren er vier stabiel voor PRRS. Eén bedrijf werd gedurende de testperiode onstabiel, twee bedrijven leverden negatieve 10 weekse biggen en één bedrijf leverde de helft van de 10 weekse biggen positief voor PRRS virus af, maar dit betrof vaccinvirus.

Op de bedrijven werd zowel de interne als externe biosecurity gescoord. Er blijkt een duidelijk verband tussen bepaalde scores in de interne biosecurity en de PRRS status.

Figuur 3: Interne en externe biosecurity scores in relatie tot PRRS status. 

Deze studie laat zien, dat zelfs bedrijven in een varkensdicht gebied biggen op 10 weken leeftijd negatief van virus kunnen leveren, mits er sprake is van een goede interne biosecurity en een stabiele PRRS status.

Meer weten over de preventie van PRRS, of over het verbeteren van biosecurity op uw eigen bedrijf? Vraag het HIPRA Swine team!

Een link naar het volledige abstract book van ESPHM 2023 is op aanvraag. Neem hiervoor contact op met één van onze dierenartsen

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE