Let's talk about

INTRADERMALE VACCINATIE

Let's talk about

INTRADERMALE VACCINATIE

Naaldloze intradermale vaccinatie wordt dé standaard in vaccineren!

Het verbeteren van gezondheid en dierenwelzijn van varkens vraagt om innovatie. In de varkenssector zien we dan ook een continue beweging en ontwikkeling, soms gedreven door maatschappelijke druk of regelgeving, vaak gedreven door onze honger naar vooruitgang. Op het gebied van voeding, huisvesting, genetica en diergezondheid zijn grote stappen gezet. Ook op het gebied van toediening van vaccins zullen innovaties volgen.

Er komen steeds meer vaccins op de markt die naaldloos intradermaal kunnen worden toegepast. Intradermaal wil zeggen dat het vaccin in de huid terecht komt en niet in het weefsel daaronder, zoals bijvoorbeeld in de spier bij de traditionele intramusculaire vaccinatie. De huid, als grootste immuunsysteem van het lichaam, is namelijk een veel logischere plek voor de toediening van vaccin dan de spier. Een naaldloos intradermaal injectietoestel zorgt ervoor dat onder druk een kleine hoeveelheid vaccin (meestal 0,2 ml) in de huid terecht komt. Deze vaccins zijn sterker geconcentreerd dan de varianten die met een naald in de spier worden toegediend. Ondanks dat er met een kleiner volume wordt gewerkt wordt er toch een minstens even sterke immuunreactie opgewekt. Ook wordt er bij intradermale vaccinatie met een kleiner volume aan hulpstoffen gewerkt (hulpstoffen zijn vaak verantwoordelijk voor de bijwerkingen en evt. spuitplekken), waardoor de kans op bijwerkingen veel kleiner is.

In een onderzoek geven Hipradermic® gebruikers aan dat de belangrijkste beweegredenen om naaldloos intradermaal te vaccineren op hun bedrijf zijn; werkgemak,dierenwelzijn, bioveiligheid en zekerheid. Op deze onderwerpen gaan we in de komende afleveringen van ‘Lets talk about intradermale vaccinatie’ dieper in.

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE