Let's talk about

Neonatale diarree

Neonatale diarree; een bekend fenomeen in de varkenssector

Neonatale diarree, in de volksmond ook wel kraamstal- of geboortediarree, is een bekend verschijnsel in de varkenssector. Wereldwijd wordt neonatale diarree zelfs als het meest ernstige probleem bij biggen beschouwd. Het zorgt niet alleen voor een verhoogde uitval in het kraamhok, maar leidt ook tot verminderde groeiprestaties.

Er zijn verschillende ziekteverwekkers die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van kraamstaldiarree. Het stellen van een juiste diagnose, om zo tot een plan van aanpak te komen, is daarom erg belangrijk. Zeugenvaccinatie, met als doel het doorgeven van extra maternale immuniteit via de biest, wordt op veel bedrijven toegepast om dit probleem onder controle te krijgen. Vaccinatie alleen is voor een succesvolle aanpak meestal niet genoeg, ook andere risicofactoren op het bedrijf moeten grondig aangepakt worden.

In de komende serie van “Let’s talk about” frissen we de kennis op over de verschillende bacteriële oorzaken en diagnostiek. Daarnaast gaan we in op het belang van zeugenvaccinatie en biestopname, en bespreken we de totaalaanpak en de factoren die daarin een belangrijke rol in spelen.

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE