Let's talk about

PRRS

Let's talk about

PRRS

  • Een succesvolle PRRSV controle vergt een multifactoriële aanpak die gebaseerd is op 4 pijlers!
  • Bioveiligheid – heeft u weleens stil gestaan bij de dagelijkse risisico’s die u loopt binnen uw bedrijf, als er een nieuwe PRRSV stam binnendringt of een bestaande terugkomt.
  • Management – Wist u dat hiaten in de gelten adaptatie één van de belangrijkste oorzaken is voor PRRS instabiliteit op het bedrijf?
  • Immunisatie – Ontdek niet alleen de verschillende immunisatiemethoden tegen PRRSV bij zeugen en biggen, maar ook wat de voor- en nadelen zijn.
    Zo leert u wanneer u welke strategie moet kiezen.
  • Monitoring – PRRS is niet zomaar te beoordelen in een momentopname. Evalueer daarom de productieve en economische impact die de ziekte met zich meebrengt, en hanteer een vast monitoringsprotocol
  • Wilt u zich nog verder verdiepen in PRRS?
    Download dan het HIPRA PRRS boek!

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE