Let's talk about

SLINGERZIEKTE

Let's talk about

SLINGERZIEKTE

Preventieve aanpak

Voor de aanpak van slingerziekte is het belangrijk te realiseren dat de klinische verschijnselen van slingerziekte, met name veroorzaakt worden door de gevormde toxines en niet door de E. coli bacteriën zelf. Daardoor is een antibioticabehandeling niet altijd effectief om de verschijnselen te verminderen. Bovendien kan plotselinge sterfte het enige klinische verschijnsel zijn waardoor het voor een behandeling of ondersteunende therapie met bijvoorbeeld elektrolyten te laat is. Preventie speelt dus een hele belangrijke rol.

Om problemen met slingerziekte te voorkomen, moet het management rondom spenen en opleg in de vleesvarkensstal grondig geëvalueerd worden. De optimalisatie daarvan heeft uiteraard niet alleen een positief effect op het voorkomen van slingerziekte maar ook op bijvoorbeeld speendiarree en andere problemen rondom het spenen. Omdat de VTEC-bacteriën uit de omgeving opgenomen worden, zijn reiniging en desinfectie essentieel. Ook de andere biosecurity maatregelen, zoals toepassen van all-in/all-out, scheiden van verschillende leeftijdsgroepen en zo min mogelijk mengen van tomen kunnen een gunstig effect hebben. Daarnaast moet stress zoveel mogelijk vermeden worden. Het opvangen van de biggen in een voldoende warme stal is daarbij essentieel. Ook het vermijden van tocht en zorgen voor een geleidelijke voerovergang zijn belangrijke aandachtspunten.

Evalueer daarnaast samen met uw voerleverancier de voersamenstelling; goed verteerbaar voer met een beperkt eiwitgehalte en zo min mogelijk stoffen die de darmwand beschadigen hebben de voorkeur om slingerziekte te voorkomen. Ook het aanzuren van voer of drinkwater kan een positief effect hebben.
Aanpassingen aan de voerstrategie en voersamenstelling om een “slingerziekte-veilig-voer” te creëren, kunnen als effect hebben dat de varkens minder hard groeien en/of de voerkosten stijgen. Er kan ook gekozen worden om de biggen door vaccinatie te beschermen tegen slingerziekte. De investering van vaccinatie met VEPURED® verdient zich op bedrijven met klinische problemen makkelijk terug. Op bedrijven met subklinische infecties is aangetoond dat met VEPURED® gevaccineerde varkens op slachtleeftijd tot wel 3.8 kg zwaarder zijn dan ongevaccineerde varkens. Deze verbeterde groeiprestaties en ook de aanwijzingen die er zijn voor een verbeterde voederconversie zorgen voor extra economische voordelen.

VEPURED® bevat zeer zuiver recombinant verotoxine (VT2e) en is een veilig vaccin dat zorgt voor langdurige stimulatie van het immuunsysteem. VEPURED® is al 5 jaar succesvol op de markt en biedt vele voordelen, waaronder:

  • Preventie van sterfte door slingerziekte: 0% uitval door slingerziekte na vaccinatie1,2
  • Vermindering van de klinische verschijnselen door slingerziekte1,2
  • Verbeterde groeiprestaties: ook op subklinisch geïnfecteerde bedrijven2,3
  • Vroegtijdige toediening vanaf 2 dagen leeftijd en langdurige bescherming (tot aan slachtleeftijd)1,2

In de volgende aflevering bespreken we de economische en financiële gevolgen van slingerziekte.

Referenties van studies:
1Mallorqui et al. J Swine Prod. 2018 26(5):253-261
2SPC – EMA registration dossier EMEA/V/C/004364
3Perozo et al. An Vet Sci. 2018 6(6): 95-101 
 

Voor productinformatie VEPURED® klik hier

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE