Let's talk about

SLINGERZIEKTE

Let's talk about

SLINGERZIEKTE

Economische en financiële gevolgen

Klinische en subklinische slingerziekte infecties hebben behoorlijke economische gevolgen op varkensbedrijven. De mogelijke verliezen in grote lijnen na een infectie kunnen zijn:

  • Biggensterfte
  • Hogere voerderconversie
  • Lagere groei
  • Hogere gevoeligheid voor andere ziekten, zoals streptokokken
  • Lagere uniformiteit
  • Verlengde afmestduur
  • Medicatiekosten

In deze aflevering van “Let’s talk about” bespreken we kort vier cases van Belgische bedrijven waar het vermijden van slingerziekte door vaccinatie met VEPURED® een positief effect had op de rentabiliteit.

Bedrijf 1: Sterfte ten gevolge van slingerziekte
Een gesloten bedrijf in een vijfwekensysteem had gemiddeld 8,76% sterfte in de biggenbatterij, waarvan een groot deel veroorzaakt werd door slingerziekte. Ook het antibioticumgebruik lag er heel hoog. Na de opstart van vaccinatie werden drie groepen opgevolgd. De sterfte was gemiddeld verminderd tot maar liefst 0,66% (zie figuur 1) en het antibioticumgebruik was sterk gedaald. Gerekend met de huidige prijzen zou alleen al de reductie van de sterfte (-8,1%) de varkenshouder 2,95 euro extra per big* opbrengen.

Figuur 1: De sterfte in de biggenbatterij van bedrijf 1 daalde sterk na de opstart van vaccinatie.

Bedrijf 2: Verminderde groei in de vleesvarkensfase
Op het tweede bedrijf waren er geen typische symptomen van slingerziekte. Er werd vermoed dat de verminderde groei in de vleesvarkensfase te wijten was aan een subklinische slingerziekte infectie. Na de opstart van vaccinatie werd er een positief effect vastgesteld op de groei bij de vleesvarkens. Op slachtleeftijd (167 dagen) bedroeg het verschil 2,67kg extra groei.

Bedrijf 3: Hoog antibioticumgebruik
Op dit gesloten bedrijf slaagde de varkenshouder er niet in om colistine sulfaat te schrappen uit de standaardbehandeling in de biggenbatterij, zonder negatief effect op de gezondheid. Na vaccinatie én het volledig weglaten van de colistine-behandeling, verminderde de sterfte in de biggenbatterij aanzienlijk van 8,19% naar 0,38% (-7,81%). Een dubbel positief effect met een financieel resultaat van 2,88 euro extra per big*.

Bedrijf 4: Streptokokkenproblemen niet onder controle
Een gesloten bedrijf met eigen aanfok had een historie van streptokokkenproblemen en een hoog antibioticumgebruik. Ook speendiarree en plotse sterfte van goede biggen in de biggenbatterij werd gezien. Na onderzoek bleek slingerziekte een onderliggende rol te spelen en werd vaccinatie opgestart. Het positieve effect op de voederconversie, groei, sterfte en medicatiegebruik zou de varkenshouder vandaag 1,2 euro extra per varken* opgebracht hebben.

* De resultaten werden berekend met de huidige voer- en biggenprijzen en de kosten van het vaccin werden in rekening gebracht.

Benieuwd naar wat vaccinatie tegen slingerziekte op uw bedrijf zou opleveren? Neem contact op met één van onze specialisten en vraag naar de ROI-calculator.

Voor productinformatie VEPURED® klik hier

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE