Let's talk about

ZEUGENVACCINATIE

Let's talk about

ZEUGENVACCINATIE

NA ÉÉN JAAR SUISENG® DIFF/A IS 95% VAN DE GEBRUIKERS TEVREDEN!

In deze nieuwsbrief blikken we terug op onze eerste veldervaringen uit Europa met SUISENG® Diff/A. Dit zeugenvaccin is alweer één jaar op de markt en biedt bescherming tegen neonatale diarree veroorzaakt door Clostridium perfringens type A en Clostridioides difficile

In de loop van 2022 zijn er menig EnteroChecks aangevraagd. Deze service laat toe om aan de hand van een swabje diarree, gedrukt op een FTA-kaartje, een analyse uit te voeren op 9 specifieke virulentiefactoren en/of toxines veroorzaakt door E. coli, C. perfringens en C. difficile. Resultaten van een 180-tal kaartjes, genomen op 64 bedrijven die kampten met neonatale diarree, leerden ons dat het α-toxine, kenmerkend voor C. perfringens type A en het A en B-toxine, geproduceerd door C. difficile positief testte in respectievelijk 99%, 79% en 49% van de gevallen.

Grafiek

Op bedrijven die enkel op deze toxines positief testte, kan SUISENG® Diff/A mogelijk een oplossing bieden. Over alle opgevolgde bedrijven in België heen, kunnen we stellen dat diarree – voornamelijk bij worpen van eersteworpszeugen – significant verminderde na implementatie van SUISENG® Diff/A (van 33,1 naar 28,1% over alle pariteiten heen en van 50,0 naar 18,5% bij de eersteworpszeugen). Ook de biggensterfte daalde van 10,9 naar 8,8%, met een significante daling bij de meerdereworpszeugen (13,4 naar 9,9%). 95% van de gebruikers geeft dan ook aan de vaccinatie te blijven doorzetten omdat ze verbetering zien in hun kraamstal.

Ervaringen op Europese zeugenbedrijven
Een zeugenbedrijf in Spanje met 1900 zeugen en problemen van aanhoudende geboortediarree vergeleek 5600 biggen geboren uit zeugen werden gevaccineerd met SUISENG® Coli/C met 5800 biggen uit zeugen die werden gevaccineerd met zowel Suiseng Coli/C als Suiseng Diff/A. Ze zagen een vermindering van 14% in het voorkomen van diarree en 83% minder sterfte! En gelijkaardige opzet werd uitgevoerd in Portugal, op een bedrijf met 420 zeugen. 19 groepen werden gevaccineerd met een commercieel beschikbaar vaccin tegen Coli en Clostridium perfringens type C en vervolgens werden 7 groepen gevaccineerd met SUISENG® Coli/C en SUISENG® Diff/A. Gespeende biggen wogen gemiddeld 640g meer ten opzichte van de controlegroep en gemiddeld werden 14,28 biggen gespeend tegenover 13,35. De biggensterfte daalde dus significant met een kleine 2% (9,91 vs 7,99%). Het totale gemiddelde worpgewicht steeg van 76 naar 90,5kg en van een worpindex van 2,88 uitgaande, worden er 890 extra biggen gespeend op het bedrijf dankzij de implementatie van SUISENG® Diff/A.

Ook bedrijven in Nederland, Italië, Polen, Griekenland en Duitsland geven aan een duidelijk vermindering te zien van diarree en biggensterfte, een beter speengewicht en vermindering van antibiotica gebruik. Indien u meer informatie hierover wilt, neem dan contact met ons op.

De ervaring leert ons echter dat neonatale diarree vaak een multifactoriële oorzaak heeft, waardoor de oplossing niet altijd in het (extra) flesje zit. Bedrijven die een positieve EnteroCheck hebben voor andere virulentiefactoren dan enkel C. perfringens type A en C. difficile, of bedrijven waaruit blijkt dat de biestopname niet voldoende is of waarbij de vaccinatietechniek bij de zeugen nog verbeterd kan worden, zijn gebaat bij wat extra begeleiding. Het is dan ook belangrijk om vooraf een grondige analyse te doen van het bedrijf en alle risicofactoren in kaart te brengen. HIPRA kan u hierin ondersteunen met ons 360° enteroprogramma.

Vraagt u zich af of SUISENG® Diff/A bij uw varkenshouders iets kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze HIPRA-dierenartsen: Maartje Wilhelm +31 6 8264 5058, Josine Beek +31 6 8299 1395 of Eric van Esch +31 6 1431 0007 en voer een EnteroCheck uit. Samen met u analyseren we het resultaat en zoeken we een oplossing voor de voortslepende neonatale diarree. Voor productinformatie klik hier.

Ontdek ook onze andere ‘Let’s talk about’ reeksen:

PRDC

ESPHM 2023

ZEUGEN-
VACCINATIE

PRRS

ZEUGEN-
STERFTE

REPRODUCTIE

BIGGEN-
VACCINATIE

NEONATALE
DIARREE

SLINGER-
ZIEKTE

INTRADERMALE
VACCINATIE